Servicevilkår

Betingelser for webhotel og mailhotel ved Enigma Webdesign v/ Frederik Bendixen gældende pr 1. januar 2016

 

ANVENDELSE

Betingelserne omhandler webhotel og mailløsning, fremover kaldet webhotellet. Hvad angår webhotel fungerer Enigma Webdesign design alene som registrator af internetdomænet. Kunden indgår her en aftale som fastsættes af vedkommendes navnemyndighed. Denne myndigheds betingelser gælder for registreringen. Såfremt navnemyndigheden opkræver en vedligeholdelsesafgift, skal denne afholdes af kunden.

 

OMFANG

Et webhotel indeholder følgende elementer: Adgang til at lagre en bestemt mængde data vedrørende kundens hjemmeside på webhotellets server. Der betales ikke for trafik til hjemmesiden. Når betalingen af hjemmesiden er gået igennem, vil kunden straks modtager koder med FTP samt database adgang til webhotellet. Benyttes webhotellet til lagering af egne filer, som medfører skade på hjemmesiden, kan Enigma Webdesign ikke drages til ansvar. Såfremt et eksisterende domæne skal overflyttes til Enigma Webdesign, medtages det eksisterende indhold kun efter nærmere aftale. Enigma Webdesign forbeholder sig ret til at afvise en opgave, såfremt den mod forventning, viser sig at være for omfangsrig. I et sådant tilfælde vil der naturligvis ikke blive udstedt faktura.

 

INDGÅELSE

Kunden forpligter sig til at opgive korrekte oplysninger (navn, adresse, postnummer, telefonnummer og CVR-nummer for virksomheder). Enigma Webdesign behandler alle oplysninger om kunder fortroligt. Enigma Webdesign forbeholder sig ret til at benytte abonnementsoplysninger til udarbejdelse af interne salgsrapporter. Derudover forbeholder Enigma Webdesign sig retten til at bruge det udførte arbejde som reference i markedsføring. Enigma Webdesign er forpligtet til at videregive de opkrævede oplysninger til officielle myndigheder. Vi forbeholder os ret til at oprette en midlertidig hjemmeside, såfremt det relevante materiale hertil ikke er modtaget senest 7 dage fra aftaletidspunktet. Herefter ydes der 10 arbejdsdage fra faktureringsdato til rettelser af billeder eller opsætning.

 

ERSTATNINGSANSVAR

Ved misligeholdelse ifalder kundens erstatningsansvar over for Enigma Webdesign efter dansk rets almindelige regler herom.

 

ANSVARSFRASKRIVELSE

Enigma Webdesign fraskriver sig ansvaret for tab eller skade som følge af forstyrrelser eller afbrydelser i vores elektroniske udstyr. Vi har mulighed for at redelegere et domæne i forbindelse med ingåelse af aftale om produktion af hjemmeside. I denne forbindelse fraskriver vi os ethvert ansvar for tab eller skade som følge af redelegeringen. Dette gør sig også gældende, hvis kunden ønsker at beholde en anden mailserver og udelukkende redelegere domænet. Der ydes ikke

support på eksterne mail- servere. Enigma Webdesign fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle forsinkelser.

 

PRODUKTANSVAR

I forbrugerforhold ifalder Enigma Webdesigns ansvar efter dansk rets almindelige regler om produktansvar. Enigma Webdesign ifalder dog ikke ansvar for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Enigma Webdesign er ikke ansvarlig for data beliggende i den elektroniske postkasse. Enigma Webdesign fraskriver sig desuden ansvar for force majeure forhold.

 

BETALINGSBETINGELSER OG PRISER

Alle priser er opgivet ekskl. moms. Det være sig på hjemmeside og kontrakter. Skyldige beløb skal betales 8 dage fra fakturadagen. Ved forsinket betaling opkræves renter i henhold til renteloven. Derudover opkræves et gebyr på 100 kr. pr rykkerskrivelse som udsendes med 10 dages mellemrum. Efter to rykkerskrivelser udsendes et betalingspåkrav, som skal betales inden 10 dage, hvorefter sagen overgives til inkasso. Enigma Webdesign forbeholder sig retten til at lukke adgangen til hjemmeside, mail og CM-system, indtil betalingen er modtaget.